Menu
Triển lãm nghệ thuật

Triển lãm nghệ thuật

Ứng dụng trang trí nghệ thuật tại bảo tàng Dinh Độc Lập được tạo ra từ công nghệ HP Latex từ EPTC trên vật liệu canvas và ultra clear sticker.

 

Xem thêm hình ảnh dự án tại đây.

Dự án Triển lãm nghệ thuật
Địa điểm Bảo tàng Dinh Độc Lập, TP. HCM
Thời gian 2019
backtotop