Menu
Love Beauty & Planet

Love Beauty & Planet

Love Beauty & Planet được biết đến như một dòng sản phẩm tiên phong trong xu hướng bảo vệ môi trường một cách toàn diện tại Việt Nam.

 Với tiêu chí “Love Planet” thương hiệu đã lựa chọn công nghệ HP Latex từ EPTC để tạo ra các artwork hộp đèn với độ thẩm mỹ cao và đảm bảo tính thân thiện với môi trường.

 

Xem thêm hình ảnh dự án tại đây.

Dự án Love Beauty & Planet
Thời gian thực hiện 2019
backtotop