Menu
Unilever Building Logo

Unilever Building Logo

Bộ logo tòa nhà Unilever tại Nguyễn Văn Linh, Quận 7, in bằng máy in phẳng HP Latex R2000+ trên mica sữa 3mm và decal 3M 3630-20.

Dự án Unilever Building Logo
Địa điểm Tòa nhà Unilever (Hồ Chí Minh)
Thời gian thực hiện 2019
backtotop