EPTC và HP

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ in “xanh” – Ecogreen Printing Techonology Center (EPTC) là đơn vị tiên phong và duy nhất xây dựng, phát triển các giải pháp in ấn trên nền tảng công nghệ HP Latex. Trung tâm được hình thành theo mô hình “Lighthouse” của HP. Đặc biệt, mỗi quốc gia chỉ có một đơn vị duy nhất được chọn lọc để xây dựng, hoạt động theo tiêu chuẩn HP Standard Lighthouse này, cùng với máy móc, thiết bị, kỹ thuật, công nghệ của HP và sự hậu thuẫn trực tiếp từ HP Global.

(Đại diện EPTC và HP cùng các đối tác thân thiết cắt băng khai trương Trung tâm Công nghệ in "xanh" đầu tiên tại Việt Nam)