Về EPTC

Trung tâm Công nghệ in với các giải pháp tích hợp “One Center – All Better”.

Đội ngũ EPTC với kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực in ấn, luôn nỗ lực không ngừng xây dựng và phát triển các giải pháp in ấn nhằm mang đến cho khách hàng, đối tác, cuộc sống những giá trị tốt đẹp, bền vững, an toàn.